Iran Ceramic Technology Development Center

Click on the button to do lab services

US Industry & Services

رصد خانه بازار

هدف اصلی کمک به کسب حداکثری بازار بین المللی بعنوان دومین صادرکننده بزرگ کاشی سرامیکی تعیین گردیده است که برای محقق شدن این هدف راهبردهایی مدنظر است.

طراحی، رنگ و لعاب

توانمندسازی تولیدکنندگان طرح، رنگدانه و لعاب

بهینه سازی فرآیند تولید

اهداف اصلی این کارگروه راه اندازی، سامان دهی، ساخت و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی لازم است.

شبکه آزمایشگاهی

اهداف اصلی این کارگروه؛ راه اندازی، سامان دهی، ساخت و تعمیر دستگاه های آزمایشگاهی، افزایش سطح دانش فنی کارشناسان و دسترسی آسان آنان به دستگاه های آزمایشگاهی است.

رصدخانه زیست بوم

مصرف آب، انرژی حرارتی، الکتریکی و کل در تولیدکاشی برای کارخانه های در حال ساخت در کشور نسبت به استاندارد اروپا بالاست و تقریباً 30 درصد افزایش دارد . به همین منظور توجه به زیست بوم مسئله ای حیاتی است.

تکنولوژی و تجهیزات

یکی از هدف های این کارگروه این است که موجودی انبار قطعات یدکی که سرمایه راکد است کاهش یابد.

فرآوری مواد اولیه

به منظور تحقیق اهداف سند چشم انداز ایران، در قالب تدوین راهبردی (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی به گونه ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد.

رصد خانه فناوری

عمده فعالیت مجموعه ما فعالیت های پژوهشی و تلاش برای رصد و دستیابی به فناوری های پیشرفته است.

Education Courses

Fans

  • دفتر مركزي: Yazd
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
Symbol of electronic trust