آخرین راه حل های فنی ارایه شده توسط برای تمام مراحل تولید چینی بهداشتی، تضمین کننده بالاترین سطح کنترل و اتوماسیون کامل بخش هایی است که به طور سنتی توسط نیروی انسانی انجام می گردید و مستقیما تحت تأثیر نحوه عملکرد آن بود. یکی از این بخش ها آماده سازی لعاب است، یک مرحله حیاتی به منظور تولید با کیفیت محصول نهایی که شامل کارهای دستی زیاد و عوامل مؤثر بر خطای انسانی متعدد می باشد.
فایلهای پیوست :
نـوآوری در آماده سازی و کنتـرل لعاب بـرای چینـی بهداشـتی

منبع:
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی