آلودگی¬های غیر محصولات با عملیات ضد میکروبی ،مزایای قابل توجهی ارائه می¬دهند. با اینکه سطح آلوده را میتوان دید و تمیز کرد اما باکتری و ویروس ها در سطوح مختلف قابل مشاهده¬ای را ایجاد میکنند. میکروبهایی مانند استافیلوکوکوس خود را بسیار پایدار نشان داده¬اند به طوری که بر روی سطوح خشک تا مدت بسیار زیادی به مدت چند هفته دوام می¬اورند. یک مطالعه اخیر نشان داد که بیش از 50 درصد مواد مورد آزمایش در آشپزخانه آلوده به سالمونلا یا اشرشیا کولی بودند. در مراقبتهای بهداشتی، بررسی میزان موجود بر روی سطوح و از جمله تحقیقات و موضوعات مورد بحث بسیار جدی و مهم می-باشد. اهمیت این موضوع، به دلیل پایداری باکتری ها بر روی سطوح و با توجه به ناکار آمدی مقررات استاندارد ضد عفونی در بیمارستان می¬باشد....
فایلهای پیوست :
عملیات ضد میکروبی برای سرامیک ها وچینی بهداشتی (قسمت اول)

منبع:
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی