امروزه می توان سیر تکامل عملی و تجربی کوره های سرامیکی را در ادوار گذشته و تاریخ کهن میبد هم سو با تولد نسل نوین معماری و هنروری مردمان این مرز و بوم ورق زد. ژرف اندیشی در تحرکات عالم هستی و کاویدن پدیده های روان طبیعت: سیال بودن دو عنصر آب و هوا را منجلی س اخت تا جایی که دریافتند آب به استعداد ماهیت وجودی خود در سراشیبی جریان می باید و هوا به اقتضای موجودیتش و بسته به اینکه دارای جبهه سرد یا گرم باشد در جهات مختلف به سمت زمین یا بالعکس آسمان حرکت می کند و از همین رو بود که با علم به این اختلاف جهات حرکت پی بردند باید اجاق و مخزن را به عنوان منبع حرارتی در قسمت تحتانی و پایین قرار دهند و مخزن سرما را در قسمت فوقانی و بالا و از همان جا برای تولید سرما به فکر ساخت یخچال و وسایل خنک کننده افتادند.
فایلهای پیوست :
گزیده ای از سیر تکاملی کوره های پخت سرامیک در میبد
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی