کاربرد ترکیبات استرانسیم به عنوان فلاکسی قوی در لعاب های سرامیکی از دیرباز شناخته شده بود و شاید از دلایل عمده ای که در فرمولاسیون ها کمتر مورد توجه بوده، تفاوت قیمت نسبی پایین تر و وفور س ایر ترکیبات معادل آن را بتوان عنوان کرد. افزایش قیمت شدید ترکیباتی نظیر اکسید روی و محدودیت های زیست محیطی در مصرف برخی از دیگر ترکیبات لزوم بازنگری در انتخاب مواد اولیه را در صنعت لعاب ایجاب می کند. باریم و بهبود لایه بافرمی ش ود. افزایش اکسید استرانسیم به لعاب های ویسکوز سیلیکات زیرکونیم سبب کاهش ویسکوزیته در این لعاب ها می گردد. این اکسید به صورت کربنات استرانسیم یا سیلیکات استرانسیم جهت استفاده در صنعت لعاب سازی مناسب می باشند لیکن استفاده از سیلیکات استرانسیم نسبت به کربنات استرانسیم در ترکیب فریت دارای مزایاهایی چون حذف پرت حرارتی و کاهش دمای ماکزیمم مذاب و ایجاد همگنی مناسب تر در مذاب و فقدان حباب گاز حاصل از تجزیه و نیز اجتناب از آثار گوگرد موجود در اغلب نمونه های کربنات استرانسیم می باشد.
فایلهای پیوست :
مروری بر کاربرد ترکیبات استرانسیم
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی