معرفی و خدمات مرکز

 

 

ردیف

عنوان آزمون

روش آزمون

(شماره استاندارد)

1

نمونه برداری و اساس پذیرش

1-9169

2

تعیین ابعاد و کیفیت سطح

2-9169

3

تعیین جذب آب، تخلخل ظاهری،چگالی ظاهری و چگالی توده ای

3-9169

4

تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی) و نیروی شکست

4-9169

5

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی

5-9169

6

مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب

6-9169

7

تعیین مقاومت سایش سطحی کاشی های لعاب دار

7-9169

8

تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی

12-9169

9

تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو) کاشی های لعاب دار

11-9169

10

تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی

9-9169

11

تعیین انبساط رطوبتی

10-9169

12

تعیین انبساط حرارتی خطی

8-9169

13

تعیین مقاومت شیمیایی

13-9169

14

تعیین میزان کادمیوم و سرب آزاد شده از کاشی های لعاب دار

15-9169

15

تعیین مقاومت لکه پذیری

14-9169

16

تعیین اختلاف های جزئی رنگ

16-9169

 

 

نحوه همکاری

 

Description: IMG-20191009-WA0004

لیست تعرفه ها و توانمندی های آزمایشگاه (SCOPE)

تاریخ :11/3/1399

شماره :00/01

ردیف

ویژگی/نام پارامتر آزمون

شماره استاندارد

دامنه اندازه گیری

زمان مجاز برای صدور نتیجه

تعداد نمونه

فی

( ریال)

هزینه

حداقل

حداکثر

1

ابعاد

2-9169

600mm

1

3

10

445,655

445,655

2

مسطح بودن

2-9162

تمامی موارد

1

3

10

445,655

445,655

3

گونیا و مستقیم بودن اضلاع

2-9162

تمامی موارد

1

3

10

297,460

297,460

4

جذب آب

3-9162

تمامی موارد

1

5

10

743,062

743,062

5

نیروی شکست

4-9169

1تن

1

5

10

891,845

891,845

6

مقاومت دربرابر انبساط حرارتی

11-9169

تمامی موارد

1

5

10

594,385

594,385

7

ضریب انبساط حرارت خطی

8-9169

تمامی موارد

1

5

10

1,551,500

1,551,500

8

مقاومت در برابر یخ زدگی

12-9169

تمامی موارد

1

5

10

4,755,615

4,755,615

9

مقاومت در برابر شوک حرارتی

9-9169

تمامی موارد

3

5

10

445,833

445,833

10

انبساط رطوبتی

11-9169

تمامی موارد

1

5

10

594,385

594,385

11

تفاوت رنگ جزئی

16-9169

تمامی موارد

1

5

10

148,623

148,623

12

کیفیت سطح

2-9169

تمامی موارد

1

3

1

148,623

148,623

13

مقاومت در برابر

سایش

7-9179

1500 دور

1

3

10

594,385

594,385

14

لکه گذاری

6200

تمامی موارد

1

5

1

148,623

148,623

15

اسید ها و بازهای

ضعیف

4200

تمامی موارد

8

15

5

1,486,124

743,062

16

قوی

4200

تمامی موارد

8

15

5

1,486,124

743,062

17

شوینده های خانگی و نمکهای استخری

4200

تمامی موارد

1

5

5

1,486,124

743,062

18

بسته بندی

25

تمامی موارد

1

3

1

148,623

148,623

19

میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از سطح کاشی

15-9169

تمامی موارد

1

3

10

1,664,444

1,664,444

20

درجه بندی

1-9169

تمامی موارد

1

5

10

148,623

148,623

هزینه آزمون جهت تمامی آزمون های اسکوپ معادل   165,590,909  ریال می باشد. گزارش نویسی   671,184 ریال

 
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی