معرفی و خدمات مرکز

 

 

ردیف

عنوان آزمون

روش آزمون

(شماره استاندارد)

1

نمونه برداری و اساس پذیرش

1-9169

2

تعیین ابعاد و کیفیت سطح

2-9169

3

تعیین جذب آب، تخلخل ظاهری،چگالی ظاهری و چگالی توده ای

3-9169

4

تعیین مدول گسیختگی (مقاومت خمشی) و نیروی شکست

4-9169

5

تعیین مقاومت در برابر ضربه با اندازه گیری ضریب ارتجاعی

5-9169

6

مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب

6-9169

7

تعیین مقاومت سایش سطحی کاشی های لعاب دار

7-9169

8

تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی

12-9169

9

تعیین مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو) کاشی های لعاب دار

11-9169

10

تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی

9-9169

11

تعیین انبساط رطوبتی

10-9169

12

تعیین انبساط حرارتی خطی

8-9169

13

تعیین مقاومت شیمیایی

13-9169

14

تعیین میزان کادمیوم و سرب آزاد شده از کاشی های لعاب دار

15-9169

15

تعیین مقاومت لکه پذیری

14-9169

16

تعیین اختلاف های جزئی رنگ

16-9169

 

 

نحوه همکاری

کاشی سرامیکی (کلیه پارامترهای اجباری و اختیاری)- شماره استاندارد ملی 25

ردیف

ویژگی پارامتر آزمون

تعداد/مقدار نمونه آزمونه

تعرفه جدید (ریال)

 

1

ابعاد

10

216,000

 

2

مسطح بودن

10

216,000

 

3

گونیا بودن و مستقیم بودن اضلاع

10

144,000

 

4

جذب آب

10

360,000

 

5

نیروی شکست و مدول گسیختگی (مقاومت خمشی)

10

432,000

 

6

مقاومت در برابر انبساط حرارتی-رطوبتی (اتوکلاو) برای کاشی های لعاب دار

10

288,000

 

7

مقاومت در برابر سایش

10

288,000

 

8

ضریب انبساط حرارتی خطی

2

144,000

 

9

مقاومت در برابر شوک حرارتی

5

216,000

 

10

مقاومت در برابر یخ زدگی

10

2,304,000

 

11

ضریب اصطکاک

5

144,000

 

12

تعیین انبساط رطوبتی

7

604,800

 

13

تفاوت رنگ جزیی

10

72,000

 

14

کیفیت سطح هر متر مربع

1

72,000

 

15

مقاومت در برابر لکه گذاری

1

72,000

 

16

مقاومت در برابر اسیدها و بازهای ضعیف

5

360,000

 

17

مقاومت در برابر اسیدها و بازهای قوی

5

360,000

 

18

مقاومت در برابر شوینده های خانگی و نمک­های استخری

5

360,000

 

19

میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از سطح کاشی

2

806,400

 

20

بسته­بندی و نشانه­گذاری

1

72,000

 

جمع هزینه پارامترهای آزمون(s)

100000+(0.07*s)

7,531,200

 

گزارش نویسی

 

671,184

 

جمع کل

 

8,202,384

 

             
 

 

  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی